Λίγα λόγια στον επισκέπτη

 

H Μονή της Αγίας Λαύρας, ένας από τους σημαντικότερους ιστορικούς χώρους του τόπου μας, με ζωντανή ομως παρουσία μέχρι και σήμερα, βρίσκεται κοντά στην πόλη των Καλαβρύτων. 

Απέχει απ’ αυτήν μόνο 6 χιλιόμετρα και η πρόσβαση είναι αρκετά εύκολη, αφού το οδικό δίκτυο μέχρι εκεί δεν δημιουργεί κανένα εμπόδιο. Για τα Καλάβρυτα υπάρχει καθημερινή συγκοινωνία από τήν Αθήνα και την Πάτρα. Μπορεί επίσης να επισκεφθεί κανείς την Αγία Λαύρα και από το Διακοπτό πηγαίνοντας έως τα Καλάβρυτα (22 περίπου χλμ) με τον γνωστό οδοντωτό σιδηρόδρομο.

Το τοπίο στην περιοχή της Μονής είναι ιδιαίτερα όμορφο καθώς οι εδαφολογικοί σχηματισμοί δημιουργούν ασυνήθιστες εναλλαγές, τις όποιες μπορεί κανείς να απολαύσει από την αρχή κιόλας της επίσκεψής του.

Η Μονή της Αγίας Λαύρας έχει χαρακτηρισθεί "Εθνική Μητρόπολη".

Ταυτίστηκε στις καρδιές των Ελλήνων με την πρώτη σπίθα του μεγάλου αγώνα για την Ελευθερία.

Δεν άποτέλεσε σταθμό αλλά την αρχή

Διατηρεί ως σήμερα όλος ο χώρος διάχυτη τη συγκίνηση της ώρας που για πρώτη φορά παίρνει σάρκα καί οστά το μεγάλο όραμα θρεμμένο από γενιές και γενιές  υπόδουλων  Ελλήνων.

Βέβαια η ουσιαστική συμβολή της Μονής, ήταν κυρίως, στη συντήρηση του ονείρου των υπόδουλων Ελλήνων,  στην ενδυνάμωση του οραματισμού της ελεύθερης πατρίδας, στη σταθερή φροντίδα για να μη σβήσει η μεγάλη ελπίδα του γένους.

palaion_patron

Με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, η Ιερά και Ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας, διοργάνωσε στις 29 και 30 Μαΐου 2021, Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Διακόσια Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση».

Μπορείτε να παρακολουθείστε όλα τα μέρη του Ιστορικού Συνεδρίου στην πλαϊνή στήλη.

Η καταγραφή του Συνεδρίου έγινε από την τηλεόραση της Pemptousia TV.

Και όταν η μεγάλη Ώρα εσήμανε, και πάλιν εδώ εις τον Ιστορικόν τούτον της Αγίας Λαύρας Ναόν, η μυστική λαχτάρα της Φυλής διά την Ελευθερίαν λαμβάνει αρχήν και υπόστασιν. Τότε το ιερόν Παραπέτασμα της Ωραίας Πύλης του Ναού, καθηγιασμένον υπό μυριάδων μυσταγωγιών τελεσθεισών υπό τας πτυχάς Του και ευλογηθέν έν ιερώ Μυστηρίω υπό του Εθνεγέρτου Π. Πατρών Γερμανού, γίνεται Λάβαρον και Σύμβολον του αγώνος των Ελλήνων προ αυτού οι πρώτοι αγωνισταί ορκίζονται τον αιώνιον Ελληνικόν όρκον «Ελευθερία ή θάνατος» και ρίπτονται εις άνισον και παράλογον πάλην διά του Χριστού την Πίστιν την αγίαν καα της Πατρίδος την ελευθερίαν.

lavaron

Πανελλήνιο Ηρώο των Αγωνιστών της Επανάστασης του 1821

Έπί δεσπόζοντος λόφου, βορείως της Ιεράς Μονής, έν μέσω γραφικωτάτου φυσικού περιβάλλοντος υψούται σήμερον το λαμπρότερον μνημείον τού Έθνους μας.

Είναι το Ηρώον των πεσόντων εις τον μεγάλον αγώνα της Εθνεγερσίας.

Έμπροσθεν του Μνημείου τούτου αειθαλής θα φύεται η δάφνη και ευώδες θα καίεται το θυμίαμα «εις μνημόσυνον αιώνιον» όλων Εκείνων, λαϊκών και κληρικών, όσοι μέ την αήττητον του Σταυρού δύναμιν και την σπάθην του δικαίου εις τας χείρας έθραυσαν δεσμά τεσσάρων αιώνων δουλείας και μας εχάρισαν την Εθνικήν Ανεξαρτησίαν.

Εδώ, έμπροσθεν του Μνημείου τούτου, ας προσέρχωνται ιδιαιτέρως οι νέοι της Πατρίδος διο να αναβαπτίζωνται και να αντλούν δυνάμεις. Καμμία διάβασις δεν όδηγεϊ άσφαλέστερον εις την πλήρη μορφήν του Έλληνος, από την διάβασιν πρό του ιερού χώρου του Πανελληνίου τούτου Ηρώου.

Καμμία άγωγή δεν είναι τελειοτέρα διά τον Έλληνα πολίτην, από την άγωγήν την όποιαν τού προσφέρει η Αγία Λαύρα και το Πανεθνικόν Μνημείον Ηρώων…

Πανελλήνιο Ηρώο των Αγωνιστών της Επανάστασης του 1821

Έπί δεσπόζοντος λόφου, βορείως της Ιεράς Μονής, έν μέσω γραφικωτάτου φυσικού περιβάλλοντος υψούται σήμερον το λαμπρότερον μνημείον τού Έθνους μας.

Είναι το Ηρώον των πεσόντων εις τον μεγάλον αγώνα της Εθνεγερσίας.

Έμπροσθεν του Μνημείου τούτου αειθαλής θα φύεται η δάφνη και ευώδες θα καίεται το θυμίαμα «εις μνημόσυνον αιώνιον» όλων Εκείνων, λαϊκών και κληρικών, όσοι μέ την αήττητον του Σταυρού δύναμιν και την σπάθην του δικαίου εις τας χείρας έθραυσαν δεσμά τεσσάρων αιώνων δουλείας και μας εχάρισαν την Εθνικήν Ανεξαρτησίαν.

Εδώ, έμπροσθεν του Μνημείου τούτου, ας προσέρχωνται ιδιαιτέρως οι νέοι της Πατρίδος διο να αναβαπτίζωνται και να αντλούν δυνάμεις. Καμμία διάβασις δεν όδηγεϊ άσφαλέστερον εις την πλήρη μορφήν του Έλληνος, από την διάβασιν πρό του ιερού χώρου του Πανελληνίου τούτου Ηρώου.

Καμμία άγωγή δεν είναι τελειοτέρα διά τον Έλληνα πολίτην, από την άγωγήν την όποιαν τού προσφέρει η Αγία Λαύρα και το Πανεθνικόν Μνημείον Ηρώων…

Ἡ Ἱερά καί Ἱστορική Μονή τῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων εἶναι πασίγνωστη σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς οἰκουμένης γιά τήν προσφορά της στήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἀπό τήν κοιτίδα τῆς ἐθνικῆς μας ἐλευθερίας ἀρχίζει ὁ ἀγώνας τοῦ ὑπόδουλου γένους τῶν Ἑλλήνων γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ τυραννικοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ. Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι ἐκεῖνο πού κάνει τήν Ἁγία Λαύρα νά διαφέρη ἀπό τά ἄλλα μοναστήρια. Αὐτό εἶναι ἐκεῖνο πού τήν κάνει νά κατέχη πρωταρχική θέση στίς καρδιές τῶν Ἐλλήνων. Ὁ ἐπετειακός ἑορτασμός τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας ἀποτελεί τήν ἀφορμή γιά νά διατρανώσουμε ἀποφασιστικά τήν σταθερή θέληση τοῦ Ἔθνους μας νά ἐπανέρχεται συνεχῶς στίς κρίσιμες πρό παντός ὥρες στήν πρωταρχική πηγή τῆς σύγχρονης ἱστορίας του, στήν ὑψηλή ἀφετηρία του καί τά ἰδανικά του κίνητρα. Διότι μόνον τά ἔθνη που γνωρίζουν νά ἀντλοῦν ἀπό τούς θησαυρούς τῆς μνήμης τους, βαδίζουν ἰσχυρά καί ἀλώβητα πρός τό μέλλον. Τό μεγαλύτερο πλεονέκτημα πού διαθέτουμε ἀναμφισβήτητα ἔναντι τῶν πολεμίων τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας πού ἐνσαρκώνει ἡ Ἁγία Λαύρα στήν ἐποχή μας εἶναι ἡ δύναμη τῆς ἀλήθειας. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἁγία Λαύρα καί οἱ ὑψηλές ἰδέες πού ἐνσαρκώνει, μόνον ἀπό τό φῶς τῆς ἀλήθειας τρέφονται καί μόνον σʹ αὐτό δύνανται νά ζήσουν καί νά εὐδοκιμήσουν.

Ὁ Καθηγούμενος
Ἀρχιμ. Εὐσεβιος Σπανός

Ἡ Ἱερά καί Ἱστορική Μονή τῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων εἶναι πασίγνωστη σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς οἰκουμένης γιά τήν προσφορά της στήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἀπό τήν κοιτίδα τῆς ἐθνικῆς μας ἐλευθερίας ἀρχίζει ὁ ἀγώνας τοῦ ὑπόδουλου γένους τῶν Ἑλλήνων γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ τυραννικοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ. Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι ἐκεῖνο πού κάνει τήν Ἁγία Λαύρα νά διαφέρη ἀπό τά ἄλλα μοναστήρια. Αὐτό εἶναι ἐκεῖνο πού τήν κάνει νά κατέχη πρωταρχική θέση στίς καρδιές τῶν Ἐλλήνων. Ὁ ἐπετειακός ἑορτασμός τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας ἀποτελεί τήν ἀφορμή γιά νά διατρανώσουμε ἀποφασιστικά τήν σταθερή θέληση τοῦ Ἔθνους μας νά ἐπανέρχεται συνεχῶς στίς κρίσιμες πρό παντός ὥρες στήν πρωταρχική πηγή τῆς σύγχρονης ἱστορίας του, στήν ὑψηλή ἀφετηρία του καί τά ἰδανικά του κίνητρα. Διότι μόνον τά ἔθνη που γνωρίζουν νά ἀντλοῦν ἀπό τούς θησαυρούς τῆς μνήμης τους, βαδίζουν ἰσχυρά καί ἀλώβητα πρός τό μέλλον. Τό μεγαλύτερο πλεονέκτημα πού διαθέτουμε ἀναμφισβήτητα ἔναντι τῶν πολεμίων τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας πού ἐνσαρκώνει ἡ Ἁγία Λαύρα στήν ἐποχή μας εἶναι ἡ δύναμη τῆς ἀλήθειας. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἁγία Λαύρα καί οἱ ὑψηλές ἰδέες πού ἐνσαρκώνει, μόνον ἀπό τό φῶς τῆς ἀλήθειας τρέφονται καί μόνον σʹ αὐτό δύνανται νά ζήσουν καί νά εὐδοκιμήσουν.

Ὁ Καθηγούμενος
Ἀρχιμ. Εὐσεβιος Σπανός