Λείψανα αγίων

Στις λειψανοθήκες τής Μονής φυλάσσονται λείψανα πολλών αγίων τής Εκκλησίας, αρκετά από τα όποια έφτασαν στη Μονή πρίν από μερικούς αιώνες.

Κειμήλια

Ή Μονή τής ‘Αγίας Λαύρας είναι πλούσια σέ κειμήλια μέ θρησκευτική καί ιστορική σημασία.