(εικ. 7) Η Ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας κατεστραμένη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

14-12-1943 «Πονέσαμε για το βίαιο και μαρτυρικό τέλος τους, αλλά και τους μακαρίσαμε, έλεγε αργότερα ο π. Ευσέβιος Γιαννακάκης˙ εξασφάλισαν την αιωνιότητα. Τι ωραίος θάνατος μετά τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Κοινωνία! Μακάρι να ήμουν κι εγώ ένας απ΄ αυτούς… Με άφησε για τις αμαρτίες μου ο Θεός…». (Γέρων Ευσέβιος Γιαννακάκης)

14-12-1943
«Πονέσαμε για το βίαιο και μαρτυρικό τέλος τους, αλλά και τους μακαρίσαμε, έλεγε αργότερα ο π. Ευσέβιος Γιαννακάκης˙ εξασφάλισαν την αιωνιότητα. Τι ωραίος θάνατος μετά τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Κοινωνία! Μακάρι να ήμουν κι εγώ ένας απ΄ αυτούς… Με άφησε για τις αμαρτίες μου ο Θεός…». (Γέρων Ευσέβιος Γιαννακάκης)